Monthly Archives: Maj 2018

  • 0

Młodzi łatwiej wpadają w spiralę zadłużenia

Category : Uncategorized

Od kilku lat można obserwować ciekawą zmianę na rynku kredytów i pożyczek. Do grona standardowych konsumentów zaciągających zobowiązania finansowe i będących w tzw. wieku produkcyjnym, dołączyła grupa młodych milenialsów. To osoby w wieku 18-24 lat. Nowość polega na tym, że w latach ubiegłych osoby w tym wielu rzadko sięgały po kredyty i pożyczki, a jeśli już to nie były traktowane przez banki poważnie. Dziś, kiedy na rynku finansowym działają prężnie również firmy pożyczkowe inne niż banki, sytuacja uległa zmianie, a i sami milenialsi stali się konsumpcyjnie odważniejsi.

“Węcej”

Kursy metali

Kursy walut