Monthly Archives: Wrzesień 2018

  • 0

Całkowita kwota pożyczki, a całkowita kwota do zapłaty

Category : Uncategorized

Zaciągając pożyczkę, w większości przypadków interesuje nas wyłącznie kwota, której potrzebuje. Jak się jednak okazuje, szczególną uwagę zwrócić powinniśmy także na całkowitą kwotę do zapłaty.

Całkowita kwota do zapłaty – co to takiego?

Przez całkowitą kwotę do zapłaty rozumie się sumę całkowitego kosztu kredytu oraz całkowitej kwoty kredytu. W skład naszej należności wchodzi nie tylko pożyczona przez nas kwota, lecz także koszty ponoszone w związku z zaciągnięciem pożyczki. Kluczowe jest tutaj, by jeszcze przed podpisaniem umowy sprawdzić jakie dokładnie koszty poniesiemy w związku z pożyczką.

Każdy z pożyczkodawców na podstawie własnych wyliczeń określa, ile dokładnie będzie wynosić całkowita kwota do zapłaty.

Przez całkowity koszt kredytu rozumie się wszystkie koszty, które jesteśmy zobowiązani ponieść w związku z umową o kredyt. Zalicza się do nich opłaty, odsetki, podatki oraz marże, a także koszty usług dodatkowych w sytuacji, kiedy ich poniesienie jest konieczne do uzyskania kredytu.

Całkowitą kwotą kredytu jest suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na bazie umowy o kredyt.

W większości przypadków, na całkowitą kwotę do zapłaty składać będą się: opłata administracyjna, kwota kapitału, odsetki oraz opłata przygotowawcza. Opłata administracyjna i przygotowawcza to kwoty ustalane przez pożyczkodawcę, które mogą zwiększać się razem z kwotą pożyczki.

Co ze sobą wspólnego ma całkowita kwota pożyczki oraz kwota do zapłaty?

Im mniejsza będzie nasza pożyczka, tym mniej wynosić będzie kwota do zapłaty. Wysokość spłacanej kwoty będzie również zależała od liczby rat i ogólnego okresu spłaty. Gdy zdecydujemy się na więcej rat, całość kwoty wzrośnie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku terminu spłaty pożyczki. Wiąże się to jednak z pewną korzyścią, jaką są niższe koszty każdego miesiąca oraz dłuższy czas na zdobycie środków niezbędnych do spłaty należności.


Kursy metali

Kursy walut