Komornik i kwota wolna – warto wiedzieć

  • 0

Komornik i kwota wolna – warto wiedzieć

Category : Uncategorized

Sprawa komornicza to sytuacja, w której nikt nie chciałby się znaleźć, jednak nie należy zapominać, że komornicy istnieją. Rok w rok, sądy w Polsce wydają tysiące tytułów wykonawczych, co umożliwia komornikom prawo do wyegzekwowania należności, jaka została zgłoszona przez wierzyciela. Dzięki temu, komornik jest w stanie dokonać tak zwanego zajęcia komorniczego na rzecz spłaty zobowiązania dłużnika. Stwierdzenie jednak, że komornik kolokwialnie „puści kogoś z torbami i zostawi w samych skarpetach” to rzecz nieprawdziwa i zakwalifikować ją można do bajek. W Polsce istnieje kwota wolna od zajęcia komorniczego. Ile zatem środków jest bezpiecznych przed komornikiem oraz czego nie może on zająć?

Prawo komornicze

Kwota, której komornik zająć nie może jest ustawowo ustalona poprzez limit dotyczący kwoty, jaką może zająć. Ostatnia aktualizacja tego zapisu miała miejsce w 2016 roku, wówczas kwota jaką komornik ma prawo zająć to 50% dochodów – czyli np. 50% z pensji. Jednak całkowicie wolne od zajęcia komorniczego jest wynagrodzenie minimalne za pracę. W 2017 roku kwota ta wyniosła około 2000 złotych brutto, więc jeżeli ktoś zarabia minimalną krajową, wówczas komornik nie ma prawa zabrać z pensji ani złotówki. W najgorszej sytuacji są osoby, które pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne – czyli o dzieło lub zlecenie. Prawo pozwala komornikowi na zajęcie całej pensji z tego tytułu wynagrodzenia. Można tej sytuacji jednak uniknąć, jeżeli pracuje się na ten rodzaj umowy tylko u jednego pracodawcy i można to udowodnić – np. poprzez ciągłość umów. Jeżeli wykażemy ciągłość, wówczas komornik ma prawo do zajęcia jedynie 50%, a nie całości. Istotne jest tutaj też to, że komornik o zajęciu 50% pensji informuje pracodawcę. To właśnie pracodawca ma obowiązek odprowadzenia części naszego wynagrodzenia na rzecz zajęcia komorniczego.

Kto jeszcze jest chroniony?

Emeryci oraz renciści są szczególnie chronieni przed zajęciem komorniczym. Prawo pozwala na zajęcie jedynie 25% z ich dochodów. Dodatkowo w 2017 weszło w życie prawo, że kwota wolna od egzekucji komorniczej wynosi 75% najniższej emerytury lub też renty. Od 1 marca 2017 roku najniższa renta wynosi 1000 złotych brutto, renta socjalna 840 złotych, a renta z częściowej niezdolności do pracy 750 złotych.

Istnieją również przychody, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Nie podlegają temu między innymi alimenty oraz świadczenia rodzinne. Komornicy nie mają także prawa do zajęcia datku na dzieci z programu 500+. Komornik może jednak się pomylić, jeżeli wcześniej zajął np. konto bankowe – wówczas nie wie z jakiego tytułu pochodzą dane wpływy.


Leave a Reply

Kursy metali

Kursy walut