Młodzi łatwiej wpadają w spiralę zadłużenia

  • 0

Młodzi łatwiej wpadają w spiralę zadłużenia

Category : Uncategorized

Od kilku lat można obserwować ciekawą zmianę na rynku kredytów i pożyczek. Do grona standardowych konsumentów zaciągających zobowiązania finansowe i będących w tzw. wieku produkcyjnym, dołączyła grupa młodych milenialsów. To osoby w wieku 18-24 lat. Nowość polega na tym, że w latach ubiegłych osoby w tym wielu rzadko sięgały po kredyty i pożyczki, a jeśli już to nie były traktowane przez banki poważnie. Dziś, kiedy na rynku finansowym działają prężnie również firmy pożyczkowe inne niż banki, sytuacja uległa zmianie, a i sami milenialsi stali się konsumpcyjnie odważniejsi.

Na co pożyczają młodzi konsumenci?

Wspomniana grupa młodych klientów banków i firm pożyczkowych to około 33 tys. osób. Łącznie w roku 2017 pożyczyli 63,5 mln złotych.

Połowa to studenci, natomiast zaledwie 30% z nich zamieszkuje jeszcze z rodzicami, reszta prowadzi już samodzielne życie. Jednakże, o ile kredyty mieszkaniowe nie mają na razie dużego udziału w ich zobowiązaniach, to jednak coraz chętniej zaciągają kredyty i pożyczki konsumpcyjne. Dlaczego? Przyczynia się do tego na pewno styl życia. Młodzi ludzie chcą operować nowoczesnymi gadżetami elektronicznymi, ubierać się modnie, otaczać się ciekawymi przedmiotami, jadać w kultowych lokalach, bawić się w klubach i podróżować. Jednocześnie niewielu z nich zarabia na tyle dużo, aby spełniać wszystkie swoje zachcianki, a i rodzice często nie mają takich możliwości lub zwyczajnie nie chcą.

 

Wtedy młody człowiek sięga po kredyt. A jeśli nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej, to jego uwagę zwracają oferty firm, które oferują pożyczki chwilówki. W takich firmach łatwo uzyskać dodatkową gotówkę, bo zwykle nie jest potrzebne zaświadczenie o zarobkach. Sporo pożyczkodawców nie sprawdza też swoich wnioskodawców w żadnych rejestrach. Wszystko układa się więc w pozytywną całość i takich pożyczek można zaciągnąć nawet kilka. Jest tylko jeden szczegół, który często umyka młodym konsumentom. Każdą pożyczkę czy kredyt trzeba spłacić i to w terminie.

Przeterminowane zadłużenia młodych Polaków

Okazuje się, że wcześniej wymieniona grupa milenialsów ma zaległości w spłacie takich zobowiązań na kwotę 872 mln złotych. To dane z 2017 roku. Kwota ta stanowi zaledwie 1% zaległości wszystkich Polaków, ale jest jednocześnie sporym problemem dla firm udzielających kredytów i pożyczek. Firmy te podają, że z terminową spłatą ma problem około 154 tys. młodych klientów, chociaż można dostrzec światełko w tunelu. Odsetek płatności przeterminowanych o ponad 90 dni spadł w roku 2017 w stosunku do lat ubiegłych z 12,5 na 12%. To może oznaczać, że statystyczny konsument w wieku 18-24 lat zaczyna poważnieć, podejmować rozsądniejsze decyzje, a przede wszystkim odpowiedzialnie podchodzić do swoich zobowiązań.

 

Oczywiście firmy finansowe znają poziom ryzyka, jakim obarczone są pożyczki udzielane tak młodej klienteli. Działają tu jednak proste prawa rynku, jest popyt to jest też podaż. I niesprawiedliwe byłoby stwierdzenie, że milenialsom nie należy udzielać kredytów i pożyczek, ponieważ wielu z nich pracuje i spłaca je w terminie. Jedynie część z nich podchodzi do sprawy lekkomyślnie. Zaciągają długi spontanicznie nie mając stabilnego zatrudnienia, a kiedy nie mogą spłacić zadłużenia korzystają z refinansowania i kredytów konsolidacyjnych. To odwleka w czasie spłatę długu, ale jednocześnie podnosi wysokość zobowiązania głównego o kolejne opłaty i odsetki. Tak właśnie wygląda spirala finansowa, która najłatwiej wkręca właśnie ludzi młodych.


Leave a Reply

Kursy metali

Kursy walut