Raje podatkowe PIT i CIT – co to takiego i jak działają?

  • 0

Raje podatkowe PIT i CIT – co to takiego i jak działają?

Category : Uncategorized

Raj podatkowy to potoczna nazwa kraju, w którym obowiązują bardzo łagodne regulacje podatkowe, pozwalające osobom lub firmom tam zarejestrowanym płacić ekstremalnie niskie podatki. W Polsce stawki PIT, CIT oraz VAT są dość wysokie, dlatego nie brakuje chętnych do  rejestrowania biznesów w jednym z rajów podatkowych. Choć nie jest to nielegalne, to jednak unikanie płacenia podatków we własnym kraju bywa ryzykowne i traktowane jest jako nieuczciwe.

Jak dokładnie definiuje się raj podatkowy?

Zgodnie z polskimi przepisami rajem podatkowym (ang. tax haven) nazywa się kraj lub terytorium stosujące „szkodliwą konkurencję podatkową” w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT lub osób prawnych CIT. Na gruncie międzynarodowym aby dane państwo zostało uznane za raj podatkowy, musi spełniać także inne kryteria, na przykład te określone w 1998 roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):

  • celowe kształtowanie polityki podatkowej niezgodnej ze standardami międzynarodowymi
  • brak podatku dochodowego PIT lub podatek w symbolicznej wysokości
  • brak podatku dla firm CIT– zerowa lub bardzo niska stawka podatku
  • brak transparentności i wymiany informacji podatkowej z innymi państwami

Szczególnie istotne znaczenie ma ostatnie kryterium, ponieważ oznacza ono możliwość ukrycia w raju podatkowym informacji o majątku przed rodzimym fiskusem, a nawet przed wymiarem sprawiedliwości. W rzeczywistości raje podatkowe nie przyciągają wyłącznie przestępców, lecz także uczciwe firmy, dla których obciążenia podatkowe w kraju ojczystym są po prostu zbyt wysokie.

Oficjalna lista rajów podatkowych 2018

W Polsce oficjalną listę rajów podatkowych publikuje Ministerstwo Finansów. Ostatnia aktualizacja takiej listy była przeprowadzona w maju 2017 roku. Zgodnie z wydanym wówczas Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów raje podatkowe dla osób fizycznych PIT to: Księstwo Andory, Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Antigua i Barbuda, Sint-Maarten/Curacao, Królestwo Bahrajnu, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Cooka, Wspólnota Dominiki, Grenada, Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej, Hongkong, Republika Liberii, Makau, Republika Malediwów, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritiusu, Księstwo Monako, Republika Nauru, Niue, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa, Republika Seszeli, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Królestwo Tonga, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Republika Vanuatu.

Z kolei raje podatkowe dla osób prawnych CIT to: Księstwo Andory, Anguilla, Antigua i Barbuda, Sint-Maarten/Curacao, Królestwo Bahrajnu, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Cooka, Wspólnota Dominiki, Grenada, Sark, Hongkong, Republika Liberii, Makau, Republika Malediwów, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritiusu, Księstwo Monako, Republika Nauru, Niue, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa, Republika Seszeli, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Królestwo Tonga, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Republika Vanuatu.

W praktyce rajami podatkowymi nazywa się także wiele państw spoza powyższej listy. Wystarczy, by obciążenia podatkowe w danym kraju były niższe niż w kraju macierzystym, by państwo je oferujące było postrzegane za „tax haven”. Dla Polaków takim rajem jest więc także Cypr, Księstwo Liechtensteinu, czy Luksemburg.

Czy warto korzystać z rajów podatkowych?

Założenie firmy w raju podatkowym jest dzisiaj bardzo łatwe i nie wymaga nawet wyjazdu z kraju, ponieważ wszelką pomoc w tym zakresie oferują wyspecjalizowane kancelarie, które załatwiają wszelkie formalności w imieniu klienta. Tego rodzaju usługi często nazywane są optymalizacją podatkową, ponieważ celem rejestracji firmy lub spółki zależnej w raju podatkowym jest przede wszystkim obniżenie obciążeń podatkowych z tytułu CIT oraz VAT. Warto podkreślić, że choć rejestracja firmy w raju podatkowym zwykle ma na celu obniżenie podatków, to nie zawsze jest uzasadniona ekonomicznie. Jak przyznają eksperci, tylko firmy osiągające określony poziom dochodów mogą liczyć na rzeczywiste oszczędności podatkowe w ramach CIT. Co więcej, mimo że polskie prawo nie zabrania współpracy z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych, to jednak polskie organy podatkowe coraz uważniej przyglądają się prowadzonym z nimi transakcjom. Warto więc pamiętać o ryzyku – przykładowo wykrycie przez urzędników ukrywania prywatnego majątku w celu uniknięcia zapłacenia polskiego PIT może skutkować nałożeniem podatku w wysokości 75 proc.

Ucieczka do raju podatkowego prawdopodobnie już za kilka lat przestanie się opłacać. Zarówno polskie prawo, jak i prawo unijne ma być w najbliższym czasie zaostrzone w celu zwalczania optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem rajów podatkowych. Sprzyja temu nie najlepsza opinia o rajach podatkowych, głównie dzięki aferom takim jak Panama Papers, w których ujawnione zostały nazwiska znanych postaci ze świata sportu, biznesu, polityki i showbiznesu unikających w ten sposób płacenia podatków. Jak obliczyła Komisja Europejska, Polska traci każdego roku od 10 do 20 miliardów złotych w wyniku unikania płacenia podatków. Niezależni eksperci twierdzą jednak, że kwoty te są o wiele wyższe. Nietrudno sobie wyobrazić, jak te pieniądze można by wykorzystać na cele publiczne (zdrowie, edukację, infrastrukturę), gdyby zamiast do rajów podatkowych trafiły do budżetu państwa.


Leave a Reply

Kursy metali

Kursy walut