Śmierć pożyczkobiorcy – kto musi wówczas spłacić pożyczkę?

  • 0

Śmierć pożyczkobiorcy – kto musi wówczas spłacić pożyczkę?

Category : Uncategorized

Wbrew pozorom, śmierć pożyczkobiorcy nie powoduje automatycznego wygaszenia umowy pożyczki. Jak w tej sytuacji wygląda spłata należnych zobowiązań?

Prawo spadkowe

Następstwem spadku jest odziedziczenie majątku po osobie zmarłej. Niestety, razem z przejętymi prawami własnościowymi, przejmujemy również obowiązek uregulowania długów, których wysokość może być w niektórych przypadkach wyższa od otrzymanego kapitału.

W świetle prawa można wyróżnić dwa rodzaje spadkobierców:

  •         Ustawowy – jest on powoływany w sytuacji, kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu lub gdy inni spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku.
  •         Testamentowy – to ujęta w spadku osoba fizyczna lub prawna. Może być nim także dziecko poczęte.

Za odziedziczone długi odpowiadamy całym majątkiem

Jak już zostało wspomniane, śmierć pożyczkobiorcy nie wiąże się z anulowaniem zaciągniętej pożyczki. Gdy spadkobiercy nie będą dążyli do uregulowania długu, firma pożyczkowa może podjąć kroki mające na celu odzyskanie wierzytelności. W tym celu, może ona zażądać spłaty całego zadłużenia nawet wówczas, kiedy spadkobierca nie wiedział o pożyczkach. W tego typu sytuacji, za powstałe długi odpowiada się całym swoim majątkiem.

Kto nie jest zobowiązany do płacenia podatku od spadku?

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, spadkobierca musi uiścić podatek od przejętych dóbr materialnych. Związane jest to z faktem, że spadek ma realny wpływ na powiększenie majątku osoby dziedziczącej. Najbliższa rodzina zmarłego jest zwolniona z podatku od spadków oraz darowizn. Zalicza się do niej rodziców, małżonków, dzieci, rodzeństwo, macochy, ojczymów oraz pasierbów. Nie będą one zobowiązane do zapłacenia „daniny” wówczas, gdy w okresie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego złożą do Urzędu Skarbowego druk SD-Z2.

Jaka jest wysokość podatku od spadku?

Wysokość podatku od spadku jest uzależniona od tego, w której grupie spadkowej znajduje się spadkobierca. Opodatkowaniu nie podlega także kwota wolna od podatku spadkowego. Wyróżnia się 3 grupy podatkowe:

  1. Grupa I (kwota wolna – 9367 złotych) – najbliższa rodzina – małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo, macocha, ojczym.
  2. Grupa II (kwota wolna – 7276 złotych) – dalsza rodzina – małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo rodziców.
  3. Grupa III (kwota wolna – 4902 złote) – daleka rodzina albo osoby niespokrewnione.

W jaki sposób można zrzec się spadku?

Gdy spadkobierca nie chce otrzymać spadku, może zrezygnować z dziedziczenia. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż prawo uniemożliwia zrzeczenie się spadku na rzecz osoby trzeciej. Taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego i zostać podpisana za życia spadkodawcy. Dokumenty mogą zostać złożone przez pełnomocnika. Umowa zyskuje moc prawną w momencie śmierci osoby przekazującej spadek.

Ubezpieczenie pożyczki od śmierci pożyczkobiorcy

Coraz więcej instytucji finansowych oferuje pożyczki z ubezpieczeniem. Składa jej wówczas pobierana automatycznie razem z ratą chwilówki. Polisa obejmuje szeroki zakres ochrony. W ramach ubezpieczenia możliwe jest otrzymanie pomocy finansowej w sytuacji, gdy pożyczkobiorca straci pracę albo z powodów zdrowotnych nie będzie w stanie podjąć jakichkolwiek czynności zarobkowych.


Leave a Reply

Kursy metali

Kursy walut